Prof. Władysław Teofil Bartoszewski: TVP oraz Polskie Radio jest własnością ministra kultury

Wiceminister spraw zagranicznych o sytuacji polskich mediów publicznych.