Janusz Kowalski: konieczne jest sprawdzenie, czy minister Sienkiewicz poświadczył nieprawdę

„Im szybciej ten rząd przestanie rządzić, tym lepiej dla Polski”