Donald Tusk: powołuję zespół ds. uporządkowania Funduszu Kościelnego

Uwolnienie Kościoła od państwa przyniesie mu same korzyści – zapewnia premier.