Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska: kryzys na granicy będzie się zaostrzał

„Aktywiści usiłują uniknąć odpowiedzi na trudne pytania dotyczące migrantów”