Szymon Szynkowski vel Sęk: suwerenność Polski jest bardzo zagrożona. Sejm musi szybko reagować

Standard przerywania obrad po dwóch godzinach jest czymś niedopuszczalnym”