Bogdan Kornacki: złoto to bezpieczna przystań na trudne czasy

Menedżer w dziale rozwoju rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza w bogactwo instrumentów inwestycyjnych dostępnych na Giełdzie.