Prof. Żurawski vel Grajewski: w najbliższych latach możemy się spodziewać ochładzania przez polskie władze relacji z USA

„Polska polityka zagraniczna będzie podporządkowana interesom Brukseli, Berlina i Paryża”