Tomasz Sakiewicz: prezydent chciał uniknąć dalszych publicznych nacisków na głowę państwa

„Sawicki należał do tych, którzy bronią pewnego zakresu wartości i wyraźnie się opowiadał za konserwatywną wizją społeczeństwa” – mówi Tomasz Sakiewicz, red. naczelny Gazety Polskiej.