Ukraińskie cele polityczne a skuteczność działań wojennych. Komentarz gen. Bogusława Samola

Były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO omawia aktualną sytuację na froncie ukraińskim i dyskutuje o niepowodzeniach kontrofensywy sił ukraińskich.