Krzysztof Bosak: uważam, że dobrze rządzić mogą ludzie także spoza Konfederacji. Po prostu trzeba zacząć dobrze głosować

Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego.