W Krasiczynie odbywa się Forum Schumana w Trójmorzu

Jak rozwiązać problem tego, że duża część młodzieży nie uznaje autorytetów? Jak Polska jest odbierana przez inne kraje inicjatywy Trójmorza? Odpowiedzi w materiale Piotra Mateusza Bobołowicza.