Jan Łopuszański: System identyfikacji elektronicznej prowadzi do systemu komunistycznego

Poglądy i opinie Jana Łopuszańskiego na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie. Łopuszański zauważa, że środowiska, które są przy władzy w Polsce od lat, są zależne od Niemiec i USA.