Dmytro Antoniuk: Postępowanie rządu ukraińskiego jest, łagodnie mówiąc, nierozsądne

„Świadczy to o braku wyobraźni wśród przedstawicieli rządu ukraińskiego o tym, jakie muszą być stosunki polsko-ukraińskie” – mówi Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie.