Stanisław Żaryn: Film „Zielona granica” powtarza pewne kalki strony rosyjskiej i białoruskiej

„Niestety ten film jest obarczony kontekstami politycznymi, na pewno jest to film, który jest niesprawiedliwy, jest to film, który szkodzi Polsce” – mówi Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM.