Renata Kunysz: Nie przypuszczaliśmy, że muzeum będzie miało zasięg międzynarodowy

O Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów opowiadają Renata Kunysz, przewodnik, i Artur Dobrucki, opiekun zbiorów muzeum.