Eugeniusz Szylar o ukrywaniu Żydów podczas wojny

Za pomoc Żydom podczas II wojny światowej członkowie rodziny Szylarów zostali uhonorowani tytułem sprawiedliwych wśród narodów świata.