Małgorzata Czarnocka, Grażyna Rozbicka: Można było stracić życie za kromkę chleba

Historia Stanisława Piwki, straconego za pomaganie Żydom.