Krzysztof Skowroński: Mieszkańcy Podkarpacia niechętnie mówią o polityce

O polityce z mieszkańcami Podkarpacia rozmawia Krzysztof Skowroński w ramach Odysei Wyborczej.