Pociąg do Lata – stacja końcowa – Przemyśl

Ekipa Radia Wnet dojeżdża do ostatniej stacji na trasie Pociągu do Lata.