Piotr Dziadzio: Samorządy mają obowiązek wprowadzenia do planistyki ochronę złóż

Gościem Poranka Wnet jest Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej.