Dziambor: partie wolnościowe i wolnorynkowe mają dzisiaj duże pole do popisu

Niestety, oba główne ugrupowania opowiadają się za kontynuowaniem i rozwijaniem programów socjalnych – mówi poseł Wolnościowców.