Sławomir Mazurek: NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych instalacji do zbierania deszczówki

Środki mogą otrzymać wieczyści użytkownicy nieruchomości, na których znajdują się domy jednorodzinne, a także, pod pewnymi warunkami, osoby budujące takie domy.