Rekordowo wysoki eksport zbóż przez polskie porty w ostatnich miesiącach. Komentuje wiceprezes Top Farms

Krzysztof Gawęcki mówi o aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Na giełdzie zbożowej, w związku z zawieszeniem eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne, zaobserwowano dynamiczne wahania cen.