Stasiak: Rosjanie od miesięcy konsekwentnie umacniali swoje pozycje, stąd kontrofensywa Ukrainy przebiega powoli

Wioski przyfrontowe wciąż są pełne ludzi potrzebujących wsparcia – mówi korespondent i wolontariusz.