Dr Mikołaj Baliszewski: Na wystawie „Przebudzeni” możemy zobaczyć, jak kształtowała się nasza kultura wizualna

O wystawie „Przebudzeni” opowiada jej kurator, dr Mikołaj Baliszewski.