Krzysztof Bosak: pod wpływem imigracji widzimy proces depolonizacji największych polskich miast

Lider Konfederacji podkreślił, że polityka migracyjna Polski powinna zakładać wprowadzenie ścisłych limitów przyjmowanych imigrantów zarobkowych oraz wdrożyć obowiązkowe programy integracyjne.