Rosjanie zdobyli kilka kilometrów w obwodzie Ługańskimi. Zgromadzili ponad 50 tysięcy żołnierzy

Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet, informuje o ciężkiej sytuacji na froncie: desant rosyjski pod Bachmutem zdobywa kolejne pozycje.