Pojednanie i postęp w relacjach polsko-ukraińskich: Modlitwa za ofiary Wołynia. Komentuje bp Edward Kawa

Lwowski biskup pomocniczy mówi o wspólnej modlitwie prezydentów Polski i Ukrainy w rzymskokatolickiej katedrze w Łucku oraz o nadziei na podjęcie konkretnych działań dotyczących ekshumacji.