Prof. Wiesław Ratajczak o nagrodzie dla Antoniego Libery. Otrzyma dziś Statuetkę Pana Cogito

Jest to wybitny twórca literatury, świetny człowiek teatru i wielki patriota. Najczęściej wracam do jego opowiadań „Niech się Panu darzy” – mówi przewodniczący Kapituły Statuetki Pan Cogito.