Stulecie istnienia polskiego oddziału YMCA. Alicja Donimirska: zamierzamy dalej wspierać kultywowanie polskości

Mamy problem z utrzymaniem zaangażowania polonijnej po ukończeniu edukacji – mówi prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.