Pawlak: prywatny przemysł zrobi w Polsce różnicę, jeżeli chodzi o rozwój naszych zdolności obronnych

Musimy opracować wielką strategię wojskową dla Polski. Ona do tej pory nigdzie nie została spisana – mówi prezes Krajowej Izby Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego.