Jan Bogatko: Czy skrajna lewica jest wyzwaniem dla społeczeństwa niemieckiego, czy też może raczej skrajna prawica?

Gospodarz Studio Za Nysą zwraca uwagę na to, że w Niemczech prądy polityczne nie odróżnia się specjalnie między sobą, ponieważ w zasadzie jedna i druga to jest jednak lewica.