Wódz namibijskiego plemienia: Niemcy odmawiają zadośćuczynienia za ludobójstwo na naszych przodkach

„Przedstawiciele państwa, które chce być kompasem moralnym Europy, powinni umieć spojrzeć nam w oczy”.