Profesor historii na Sorbonie: prof. Henryk Kiereś odegrał pierwszoplanową rolę w historii Francji

fot. domena publiczna

31 maja w Zachęcie odbyła się konferencja naukowa „Etienne Gilson – Henryk Kiereś: sztuka w perspektywie realizmu”, podczas której uhonorowano jubileusz 80-lecia prof. Henryka Kieresia.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji! 

Inspiracją dla zorganizowania konferencji było wydanie przez Zachętę tłumaczenia książki Etienne’a Gilsona – jednego z czołowych historyków filozofii pierwszej połowy XX wieku – zatytułowanej Materie i formy. Jednym z prelegentów był pan Florian Michel, profesor historii na Sorbonie w Paryżu, autor biografii intelektualnej Gilsona. Specjalizuje się on również w dziejach relacji katolików z prawicowymi ugrupowaniami politycznymi we Francji. Na te tematy z profesorem Florianem Michelem rozmawiał Mikołaj Murkociński.

Zobacz także:

Raport z Kijowa 02.06.2023: parafia nie może remontować kościoła św. Mikołaja, bo nie ma żadnych praw

Komentarze