Kaźmierczak: funkcjonujące w Polsce modele prowadzenia działalności gospodarczej nie przystają do rzeczywistości

Kodeks spółek handlowych był pisany jedynie z myślą o dużych firmach – ocenia prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.