Dmytro Antoniuk: Rosja straciła już ponad 210 tys. żołnierzy i oficerów

Na Kremlu nikt strat własnych nie odbiera jako tragedii – mówi korespondent.