Dr Drozda: deweloperzy będą stopniowo przestawiać się na model mieszkań czynszowych

Projekt budynku po termomodernizacji – obiekt należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, zlokalizowany przy ul. 23 Marca w Sopocie. Autor projektu: Studio Projektowe Oikos Roman Lewosiuk

Patodeweloperka ma bardzo wiele na sumieniu, ale często obrywa też za nie swoje winy – zwraca uwagę politolog i urbanista.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Budownictwo mieszkaniowe nie odpowiada potrzebom społecznym. Zdaniem 70% Polaków to główny powód kryzysu demograficznego

Komentarze