„Kronika Paryska” Piotra Witta: Polska coraz wyraźniej rysuje się jako przywódca krajów Europy Wschodniej

Piotr Witt mówi o zainteresowaniu Rzeszowem ze strony francuzów, jako największym hubem pomocy Ukrainie. A także o niezadowoleniu ze stony państw Europy Zachodniej polityką Polski.