Prof. Krysiak: w niektórych grupach produktów możemy niedługo zauważyć spadek cen

Stopy procentowe były podnoszone przez RPP w bardzo dobrym tempie – mówi ekonomista.