Prof. Gontarski: Trybunał w Luksemburgu jest królem Europy, ale anachronicznym. Nie ma nad nim kontroli instytucyjnej

Prawnik, prof. Waldemar Gontarski, krytykuje działania TSUE wobec Polski, dotyczące blokowania środków KPO i oskarżenia Polski.