Tadeusz Płużański: do dzisiaj szczątki Witolda Pileckiego nie zostały rozpoznane

Rozmowa redaktora Krzysztofa Skowrońskiego z historykiem Tadeuszem Płużańskim w związku z rocznicą zamordowania Rotmistrza Witolda Pileckiego.