Andrzej Burgs: żadne przedsiębiorstwo nie będzie w stanie wejść w technologie węglowe bez komponentu naukowo-badawczego

Wciąż brakuje dobrego połączenia między biznesem a nauką – mówi prezes zarządu Sygnis SA.