Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie

Pierwszy dzień Kongresu podsumowuje marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Zbigniew Wojciechowski, Wojciech Żukowski i Marek Łuszczyński mówią o pomocy ich samorządów dla Ukrainy.