Olszanowski: Fit for 55 zmusi polskich rolników do zmniejszenia powierzchni produkcyjnej o 4%

Na zmianę unijnego pakietu jest już dzisiaj za późno – mówi gość Radia Wnet.