TSUE: kara dzienna dla Polski związana z przepisami dyscyplinującymi sędziów obniżona do 500 tys. euro

Kara była naliczana od 3 listopada 2021 r.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o obniżeniu kary za niewykonanie środka tymczasowego z 1 mln do 500 tys. euro dziennie. Kara została nałożona za niezastosowanie się do nałożonego przez TSUE środka zapobiegawczego, czyli bezzwłocznego zawieszenia stosowania przepisów pozwalających Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego m.in. na uchylanie immunitetów sędziowskich.

TSUE: mechanizm warunkowości zgodny z prawem unijnym

 

Komentarze