Spór szkółki FC Barcelona z ratuszem. Boisko na gruncie wydzierżawionym bez zgody miasta

Wiesław Wilczyński, założyciel Escola Varsovia, naświetla szczegóły sprawy sądowej o teren, należący wcześniej do Polfa oraz Warszawy. Ratusz Miasta stołecznego żąda siedmiokrotnie wyższy czynsz.