Prof. Maciej Szymanowski: Są dwa państwa, które się najbardziej zbroją w Europie – Polska i Węgry

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka mówi o kryzysie Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej w świetle wojny w Ukrainie.