Bolesław Szenicer: „Gazeta Wyborcza” dezawuuje znaczenie Żydowskiego Związku Wojskowego

W walkach podczas powstania w getcie warszawskim uczestniczyły również organizacje prawicowe – mówi prezes Fundacji Cmentarza Żydowskiego „Gęsia”.