Rocznica Chrztu Polski. Prof. Jan Żaryn: to umożliwiło nam obecność, jako wspólnoty narodowej

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej nakreśla wydarzenia związane z Chrztem Polski. Jest przekonany, że dzięki temu kraj zyskał tradycje moralności w przestrzeni publicznej.