Kobeszko: nowy prezydent Czarnogóry będzie prowadził pragmatyczną i prozachodnią politykę

Zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich został Jakov Milatović. W pokonanym polu zostawił dotychczasowego prezydenta Milo Dziukanovicia. Milatović otrzymał 60% głosów.